ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Επισκόπηση Φορέων
Κριτήρια Αναζήτησης
Επιλογή από Λίστα | Καθαρισμός
Γεωγρ. Αρμοδιότητα

Επίσημη Ονομασία Κωδικός Εποπτεύων Φορέας Τύπος Ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
61928
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
93967
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναι
89166
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
63591
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
37313
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ναι
30050
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ναι
93155
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
82612
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
17550
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
22101
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
48795
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
74682
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
54428
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
81828
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
61478
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
49110
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
65255
5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
49173
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
38225
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
29111
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
19614
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
48639
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
41265
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
90006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
Ναι
81767
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
Ναι