ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Επισκόπηση Φορέων
Κριτήρια Αναζήτησης
Επιλογή από Λίστα | Καθαρισμός
Γεωγρ. Αρμοδιότητα

Επίσημη Ονομασία Κωδικός Εποπτεύων Φορέας Τύπος Ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
53445
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
80707
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
44747
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
13311
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Ναι
84927
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Ναι
19206
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναι
72291
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ναι
15547
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ
Όχι
11698
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
61928
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
93967
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναι
55277
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
79177
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Όχι
14901
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ναι
19801
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΟΤΑ
Ναι
73401
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ναι
67182
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Όχι
89166
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
63591
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
22475
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
61564
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
97338
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
30101
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
57919
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
37313
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ναι