ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Επισκόπηση Φορέων
Κριτήρια Αναζήτησης
Επιλογή από Λίστα | Καθαρισμός
Γεωγρ. Αρμοδιότητα

Επίσημη Ονομασία Κωδικός Εποπτεύων Φορέας Τύπος Ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
53445
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
80707
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
44747
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
23724
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
26567
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
17482
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
10612
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
46926
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
11101
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
89365
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
13311
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ναι
84927
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ναι
19206
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναι
86460
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Όχι
72291
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ναι
15547
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ
Όχι
11698
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
61928
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
93967
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναι
55277
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
77773
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΟΤΑ
Ναι
48425
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναι
79177
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Όχι
14901
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ναι
19801
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΟΤΑ
Ναι