ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Επισκόπηση Φορέων
Κριτήρια Αναζήτησης
Επιλογή από Λίστα | Καθαρισμός
Γεωγρ. Αρμοδιότητα

Επίσημη Ονομασία Κωδικός Εποπτεύων Φορέας Τύπος Ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
61928
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
93967
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναι
73401
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ναι
89166
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
63591
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
22475
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
61564
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
37313
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ναι
30050
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ναι
46379
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
56831
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
47874
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Ναι
44118
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Ναι
93155
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
82563
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
82612
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
17550
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
19121
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
12283
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
35063
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
75386
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
67504
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
22101
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
92262
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι
12739
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΔΔ
Ναι